Accés Àrea PRO

logo-cabecera-imagen-apccv
logo-cabecera-texto-apccv

Accés Àrea PRO

convocatòria/open call LA III NIT DEL CIRC VALENCIÀ APCCV
Blog

convocatòria/open call LA III NIT DEL CIRC VALENCIÀ APCCV

Comparteix en

Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

VALENCIÀ

Després de l’èxit de LA I i II NIT DEL CIRC VALENCIÀ, enguany APCCV l’organitza de nou amb l’objectiu de consolidar aquest dia com una nit d’homenatge al circ valencià. Apostant per portar-la cada any a una ciutat diferent, enguany la programem a la ciutat d’Alacant el 19 d’octubre de 2019, amb

 • Espectacle de carrer ubicat en una plaça de la ciutat d’Alacant
 • Conferència sobre circ o arts escèniques
 • Gala de circ valencià al Teatre Principal d’Alacant

Com que volem cada vegada més circ, més professionalitat i portar-lo endavant de la millor manera, l’Apccv obre convocatòria per a:

LA III NIT DEL CIRC VALENCIÀ Alacant, 19 octubre de 2019

TERMINI DE LA CONVOCATÒRIA: de l’1 al 30 de maig fins les 23:59 hores (la convocatòria esta oberta a artistes circenses valencians)

CONVOCATÒRIA OBERTA PER A:

1. DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE LA GALA

Persona encarregada de realitzar la direcció de la Gala, de la selecció dels i les artistes que hi participaran, segons el seu propi criteri artístic.

Es valorarà:

 • Currículum i experiència en direcció
 • Coneixements sobre el circ valencià
 • Professionalitat en el sector

2. ESPECTACLE DE CARRER

Espectacle de circ de mitjà o gran format, amb una duració de 45 a 60 minuts. Públic familiar

3. NÚMEROS DE GALA

Número curts de diferents tècniques circenses entramats en una Gala de Circ.

Totes les companyies, professionals circenses interessades en participar amb un número de gala, passaran a formar part d’un directori des del qual la Direcció Artística podrà seleccionar les que formaran part de la Gala.

CRITERIS DE VALORACIÓ

 • Ser sòcia o soci de l’APCCV (o en el seu cas poder associar-se prèviament)
 • Artista de circ professional nascut en la Comunitat Valenciana, resident o no en aquesta.
 • Experiència i qualitat artística circense
 • Trajectòria en el sector de les arts escèniques
 • No haver participat en l’anterior Nit de Circ valencià amb la mateixa proposta artística

CONDICIONS ECONÒMIQUES I PROFESSIONALS

 • Tots i totes les artistes hauran d’estar donats d’alta com a professionals del sector i presentar la documentació justificativa abans de l’actuació
 • Tots i totes les artistes rebran un catxet (acordat prèviament amb l’organització) i hauran de ser justificats amb factura a l’Apccv
 • Tots i totes les artistes signaran un contracte de prestació de serveis que regula la participació i obligacions de formar part

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 1. Per a la direcció artística: nom, dades i breu currículum professional
 2. Nom i dades de la companyia/professional
 3. Breu currículum de la companyia/professional
 4. Dues fotografies de la companyia/professional (una vertical i una horitzontal) que serviran per a la publicitat
 5. SOBRE L’ESPECTACLE O NÚMERO DE GALA
  1. Nom de l’espectacle de carrer (en cas de presentar-se a aquest)
  2. Número de circ (en cas de presentar-se a aquest)
  3. Fitxa artística de la producció/espectacle
  4. Fitxa tècnica de la producció/espectacle
  5. Vídeo o enllaç al vídeo promocional (opcional)

*Solament acceptarem documentació en format pdf, jpg o vídeo.

*Solament acceptarem la proposta si s’adjunta la fitxa tècnica.

Enviar tota la documentació a: info@apccv.org marcant a l’assumpte: CONVOCATÒRIA III NIT DEL CIRC VALENCIÀ indicant a quina modalitat presenteu direcció artística/número gala/espectacle carrer

 

CASTELLANO

Tras el éxito de LA I y II NIT DEL CIRC VALENCIÀ, APCCV organiza de nuevo con el objetivo de consolidar este día como una noche de homenaje al circo valenciano. Apostando por llevarla cada año a una ciudad diferente, este año la programamos en la ciudad de Alicante el 19 de octubre con:

 • Espectáculo de calle ubicado en la ciudad de Alicante
 • Conferencia sobre circo o artes escénicas
 • Gala de circo valencino en el Teatro Principal de Alicante

Como queremos más circo, más profesionalidad y hacerlo más grande, la Apccv abre convocatoria para:

LA III NIT DEL CIRC VALENCIÀ Alacant, 19 octubre de 2019

LÍMITE DE LA CONVOCATORIA: del 1 a las 23:59 horas del 30 de mayo (la convocatoria está abierta a artistas circenses valencianos)

CONVOCATORIA ABIERTA PARA:

1. DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE LA GALA

Persona encargada de realitzar la dirección de la Gala, de la selección de los y las artistas que participarán, según su propio criterio artístico.

Se valorará:

 • Currículum y experiencia en dirección
 • Conocimientos sobre el sector y el circo valenciano
 • Profesionalidad en el sector

2. ESPECTÁCULO DE CALLE

Espectáculo de circo de mediano o gran formato, con una duración de 45 a 60 minutos para público familiar.

3. NÚMEROS DE GALA

Números cortos de diversas técnicas circenses para formar la Gala de Circo.

Todas las compañías, profesionales circenses interesadas en participar con un número en la gala, pasarán a formar parte de un directorio desde el que la Dirección Artística podrá seleccionar las que formaran la Gala.

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN

 • Ser socia o socio de l’APCCV (o en su caso asociarse préviamente)
 • Artista de circo professional nacido en la Comunidad Valenciana, residente o no en esta.
 • Experiencia y calidad artística circense
 • Trayectoria en el sector de las artes escénicas
 • No haber participado en la anterior Nit de Circ valencià con la misma propuesta artística

CONDICIONES ECONÓMICAS Y PROFESIONALES

 • Todos y todas las artistas tienen que estar dados de alta como profesionales del sector presentando la documentación justificativa antes de la actuación
 • Todos y todas las artistas recibirán un caché (acordado préviamente por la organización) y lo justificarán mediante factura a la Apccv
 • Todos y todas las artistas firmarán un contrato de prestación de servicio y espectáculo que regula la participación y obligaciones de formar parte

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

 1. Para la dirección artística: nombre, datos  y breve currículum profesional
 2. Nombre y datos de la compañía/profesional
 3. Brev currículum de la compañía/profesional
 4. Dos fotografías de la compañía/profesional (una vertical y una horitzontal) que servirán como publicidad
 5. SOBRE EL ESPECTÁCULO O NÚMERO DE GALA
  1. Nombre del espectáculo de calle (en el caso de presentarse a este)
  2. Número de circo (en el caso de presentarse a este)
  3. Ficha artística de la producción/espectáculo
  4. Ficha técnica de la producción/espectáculo
  5. Vídeo o enlace al vídeo promocional (opcional)

 

*Solo se aceptará documentación en formato pdf, jpg o vídeo

*Solo se aceptará la propuesta si adjunta la ficha técnica

 

Enviar toda la documentación a: info@apccv.org con el asunto: CONVOCATÒRIA III NIT DEL CIRC VALENCIÀ indicando a qué modalidad se presenta: dirección artística/número gala/espectáculo de calle

 

NEWSLETTER APCCV

Sigueu els primers a conèixer les nostres notícies del blog i l'agenda.

Convòcatories y newsletter per a socis a l'Àrea PRO