Àrees de treball

Què fem?

Les activitats de l’Apccv s’estructuren en tres àrees:

REPRESENTACIÓ

Dels i les professionals del sector circense valencià en tots els àmbits: companyies, artistes, tècnics, docents, escenògrafs, empresàries, representants, gerents, directores, coreògrafs, crítics, teòriques; escoles i espais de circ...

DIVULGACIÓ I NORMALITZACIÓ

Del circ en totes les seues modalitats, situant-lo com un fet intrínsecament cultural, en la mateixa categoria que totes les arts escèniques.

POLÍTICA CULTURAL I COMPROMÍS

Contribució a la construcció d'una política cultural basada en criteris de qualitat, diversitat, promoció autòctona, on el recolzament a les arts escèniques, generadores de reflexió i emoció en els individus i la societat, esdevinga una aposta ferma. Compromeses amb els Objectius del Desenvolupament i la cultura Sostenible.