Formació contínua

Amb compliment de  les obligacions de transparència establides en la legislació article 3.2 de la LLEI 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. [2015/3137], DOGV Número 7500/08.04.2015, l’Institut Valencià de la Cultura – Generalitat Valenciana, mitjançant la convocatòria de “Subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021. DOGV Número 9192/11.10.2021[2021/10256]”, dóna suport al projecte d’activitat anual de l’associació del 2021 “10 anys treballant pel circ valencià” amb una subvenció de 19.900€.

close

NEWSLETTER APCCV

Sigueu els primers a conèixer les nostres notícies del blog i l'agenda.

Convòcatories y newsletter per a socis a l'Àrea PRO