Formació contínua

 APCCV rep ajudes i subvencions per desenvolupar el seu projecte d’activitat i està obligada a publicar en internet determinada informació amb compliment de  les obligacions de transparència establides en la legislació article 3.2 de la LLEI 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. [2015/3137], DOGV Número 7500/08.04.2015, La difusió d’aquesta informació es fa mitjançant la Plataforma Transparència Entitats Privades TEP – GVA Oberta Apccv entitat