La Nit del Circ València es celebra per donar visibilitat a artistes i companyies circenses valencianes, alhora que per contribuir a la divulgació del circ, com art escènica singular.

La Nit es mostra al carrer i al teatre. A l'exterior, un espectacle; a l'interior, una finestra on descobrir artistes a través de diferents números independents. Tot plegat, una radiografia del circ valencià d'ara, ací. Nu. Unit. Pobre. Apassionat. Descomplexat.

La Nit també pretén ser una contribució a la intimitat, a la bellesa, a la reflexió. Un bram per recordar que el nostre treball no té sentit si no és en connexió amb el públic, a qui imaginem rebel i creatiu (Patrícia Pardo 2017)

LA NIT DEL CIRC VALENCIÀ es la gran celebració de l’associació, recull la participació de les sòcies i socis, artistes, tècnics, companyies, professionals… sota un mateix objectiu.

LA NIT DEL CIRC VALENCIÀ vol promocionar el circ i alhora dignificar i contribuir a la professionalització del sector i dels artistes i companyies del circ valencià; donar visibilitat als espectacles de qualitat creats i produïts al País Valencià, mostrant l’enorme potencial del circ en totes les seues vessants perquè puga rebre l’atenció que li correspon dins el món cultural valencià.

Els objectius de la NIT són:

  1. Promocionar, dignificar i contribuir a la professionalització del sector i dels artistes i companyies del circ valencià
  2. Crear un SEGELL DE CIRC VALENCIÀ que done difusió i valore el sector com una més de les arts escèniques.
  3. Dignificar el circ i difondre la seva capacitat d’innovació escènica.
  4. Incloure LA NIT DE CIRC VALENCIÀ dins la programació artística dels principals Teatres i espais escenògrafs del País Valencià. Assolir el compromís per part dels grans equipaments públics de programar aquesta Gala Anual i ser una finestra de visualització del circ valencià.
  5. Crear diàlegs de participació i difusió del circ valencià entre les Institucions públiques, Ajuntaments, Generalitat Valenciana…. Principals promotores de la cultura i les arts escèniques valencianes. Fer que aquestes recolzen i col•laboren amb el finançament econòmic de la Gala.
  6. Crear diàlegs de participació i suport entre el circ valencià i les Regidories de Cultura dels principals Ajuntaments.

Dins d’una política cultural que creu en l’art i la cultura com a eines de llibertat i de formació de les persones, cal defensar el circ i les seves característiques –la immediatesa i proximitat amb l’espectador, la llibertat creativa, la combinació de disciplines– com a espai socialment transversal en què la creativitat i les arts són protagonistes.

2021. LA V NIT DEL CIRC VALENCIÀ. Castelló.

2020. LA IV NIT DEL CIRC VALENCIÀ València.

2019. LA III NIT DEL CIRC VALENCIÀ, Alacant.

2018. LA II NIT DEL CIRC VALENCIÀ, Castelló.

2017. LA I NIT DEL CIRC VALENCIÀ, València.