Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana

Funcionament

Les sòcies i socis trien, bianualment i en Assemblea General, la JUNTA DIRECTIVA, responsable durant dos anys de dur a terme els objectius establerts per l’Assemblea.

Els i les membres de la Junta Directiva, juntament amb altres sòcies i socis, segons les necessitats de l’associació, formen l’EQUIP DE GESTIÓ.

Els i les membres d’aquest equip, juntament amb les sòcies i socis que ho desitgen, treballen en les COMISSIONS DE TREBALL:

En Assemblea General, la Junta Directiva fa resum anual de comptes i tasques realitzades. Cada dos anys es renova l’esmentada Junta podent presentar-se com a  candidats qualsevol sòcia o soci que ho desitge.

APCCV compta amb una gerència, que desenvolupa tasques de gestió, administració, difusió, i de connexió entre les diferents comissions de treball.

APCCV rep ajudes i subvencions per desenvolupar el seu projecte d’activitat i està obligada a publicar en internet determinada informació d’acord amb la normativa en matèria de transparència. La difusió d’aquesta informació es fa mitjançant la Plataforma Transparència Entitats Privades TEP – GVA Oberta

JUNTA DIRECTIVA 2023-2025

 • PRESIDENTA APCCV: Claudia Zucheratto
 • VICEPRESIDENTA APCCV: Maria Colomer
 • SECRETÀRIA : Mari Marcos
 • TRESORERA: Olga Osuna
 • VOCALS: Elena Ludwig, Melina Bemposta, Gonzalo Santamaría i Abraham Arzate

COMISSIONS DE TREBALL:

 • Comissió representació institucional
 • Comissió representació en CircoRed
 • Comissió de Gènere
 • Comissió internacionalització del circ valencià
 • Comissió formació: activitat formativa, escoles i espais de formació circense
 • Comissió difusió circ: Circ Pobla’t
 • Comissió difusió circ: Fira de circ valencià
 • Comissió difusió circ: La Nit del Circ valencià