Arxiu de la categoria: apccv

S’atura el projecte d’un espai de creació de circ a la ciutat de València

Era al març del 2017 quan l’Associació Valenciana de Circ i l’Associació de Professionals de Circ de la CV uneixen esforços per demanar a l’Ajuntament de València, concretament a la Regidoria de Cultura, un espai físic on poder realitzar les activitats programades per l’AVC, procés iniciat per AVC a l’octubre de 2016.

De seguida la Regidoria d’Acció Cultural va donar una resposta positiva i ens va mostrar dues naus al barri del Cabanyal que podrien, en un futur, passar a tindre un ús cultural i, després de la seua primera restauració, convertir-se en un espai de creació circense.

Entre les dues associacions vam crear un equip de treball que va coordinar tot el projecte i reunions amb la Regidoria. Començarem recaptant models d’execució i projectes similars. L’APCC i La Central del Circ de Barcelona ens van facilitar molta informació i, entre totes, redactarem el projecte ESPAI DE CIRC VALENCIÀ, LES NAUS DEL CABANYAL , a aquest es va afegir tot el treball que realitzarem d’un estudi arquitectònic i restauració de les dues naus, rehabilitació, estructures i plec de necessitats. Tots els escrits redactats van ser enviats i consensuats amb l’Ajuntament de València.

La missió de LES NAUS (cal explicar que mai no va ser la creació d’una escola de circ) era donar suport a les arts del circ i l’acompanyament dels projectes artístics en els àmbits de la creació, la gestió, la producció i la difusió, afavorint el desenvolupament del circ i els seus creadors i creadores, generant sinergies amb altres arts i promovent la interrelació a través de xarxes a nivell local, nacional i internacional.
Les Naus com a espai de:
– Visibilitat i exhibició del circ valencià
– Contacte i treball amb l’entorn social i la ciutat de València
– Entrenament i assaig
– Investigació i creació, connectat amb altres centres de creació
– Formació continuada

i tenint com usuàries: professionals del circ, professionals de les arts escèniques, col·lectius amb risc d’exclusió social, i totes les ciutadanes i ciutadans. Aprofitant l’aproximació i treball amb el barri del Cabanyal.

Durant quasi tres anys varem treballar plegades amb la Regidoria d’Acció Cultural: encontres, reunions, visites tècniques… moltes hores invertides des de les dues associacions. Durant aquests anys vam rebre sempre el suport de l’Ajuntament de València cap al circ valencià, mitjançant altres de les nostres peticions, com ara un espai de treball o la creació d’un festival de circ a la ciutat, però el projecte de les Naus no avançava.

A l’abril del 2019 rebérem la noticia de que finalment es redactava l’esborrany del conveni i contracte de cessió de les Naus a les dues associacions. Al maig i amb la proximitat de les eleccions generals, degut a la mala gestió en la redacció d’aquest conveni, ens trobàrem amb un nou govern i sense conveni signat. Malgrat tot, l’Apccv va demanar a tots els partits polítics valencians, el suport en aquest projecte.

Al setembre de 2019, tornem a reunir-nos amb la Regidoria d’Acció Cultural, ara amb altres persones al seu capdavant, enviant el projecte, la documentació i tot el treball realitzat durant aquestes tres anys. Tornàrem amb ganes i amb l’exigència de saber en quin punt es trobava aquest projecte. I mentre estàvem a l’espera d’una resposta, la premsa va publicar que  les Naus del Cabanyal no podien albergar una escola de circ i es convertirien en un centre de producció d’arts escèniques, un espai connectat amb el Teatre El Musical, acabant així amb el nostre desig de convertir-les en un espai de circ.

Al gener de 2020, AVC i Apccv hem tornat a reunir-nos amb la Regidoria d’Acció Cultural, des d’on ens han explicat i aclarit aquesta publicació en premsa, i així decidim escriure aquest post sobre el que podria haver estat un espai de creació de les arts circenses, referent a tot l’esta espanyol. Malgrat trobar-nos decebudes per tot el temps i il·lusions invertides, ens alegrem de que les Naus formen part de la cultura i les arts escèniques valencianes. Aquest nou i ambiciós projecte es farà realitat al 2024.

Aquesta no és la primera vegada que les associacions de circ valencià inicien projectes amb les administracions per aconseguir espais de circ, al 2016 Donyet Ardit va treballar també per un espai a la ciutat d’Alacant (podeu llegir article) que tampoc no es va portar a termini.  Ens anima saber que altres projectes, com ara l’espai de Can Ribes, impulsat per l’associació APCIB , ha trobat el suport institucional de l’Ajuntament de Palma i es convertirà en un centre de circ. Per tot açò,  AVC i APCCV seguirem treballant per fer realitat el nostre projecte, en el qual hem treballat durant aquests anys, donant el nostre suport a la creació d’espais i centres de circ.

Presentación de proyectos (pitch) para Circo, presente continuo

Convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre.

Circo, Presente Continuo es un encuentro estatal para profesionales de circo organizado por CircoRed, Federación de asociaciones de profesionales de circo. Este año, tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre en Madrid en Teatro Circo Price y Centro Cultural Conde Duque.
El encuentro combina durante tres días las actividades programadas dentro del III Congreso CircoRed con los espacios de exhibición y presentación de proyectos del II CircoRed Market. El objetivo de esta propuesta mixta es reforzar los espacios de encuentro y de trabajo de todos los profesionales del circo de una forma transversal y dinámica.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Dentro de las actividades de CircoRed Market enfocadas al encuentro y colaboración entre los artistas, compañías, programadores y distribuidores se mostarán 10 presentaciones de proyectos (pitch).
CircoRed abre una segunda convocatoria de presentación de proyectos para compañías y artistas de circo.

BASES DE LA CONVOCATORIA
1. La organización de Circo, Presente Continuo seleccionará a través de la presente convocatoria un máximo de 2 / 3 propuestas para presentaciones de proyectos. La actividad se desarrollará en Conde Duque el día 7 de noviembre por la mañana.
2. Cada compañía y/o artista puede presentar todas las propuestas que desee a esta convocatoria siempre y cuando cumplan los requisitos. No se seleccionará más de una propuesta de la misma compañía.
3. Los requisitos y criterios de selección de esta convocatoria están regulados por la comisión de organización de Circo, Presente Continuo que cuenta con representación de las 10 asociaciones socias de CircoRed.
4. CircoRed ofrece una ayuda para cubrir los gastos de viaje, alojamiento y dietas para 1 persona de cada compañía para la presentación de.proyectos.
5. Esta convocatoria permanecerá abierta desde el 12 de septiembre hasta el 30 de septeimbre de 2019 a las 23h00.
6. Para participar en esta convocatoria es necesario enviar la ficha completa junto con la documentación solicitada antes de la fecha límite a la siguiente dirección de correo: info@circored.com.
7. Pueden participar en esta convocatoria todas las compañías y artistas de circo que cumplan los requisitos de estas bases.

convocatoria_PITCH

FITA – Festival Internacional de Teatro de Alentejo

Convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre.

El Festival Internacional de Teatro de Alentejo (FITA) se asume, edición tras edición, como un agente de acercamiento cultural y artístico entre los países iberoamericanos. Propone acercar el teatro y la cultura a toda la población de Alentejo, además de gestionar nuevos medios, plataformas, oportunidades de creación, visibilidad, validación y promoción de creadores y creaciones nacionales e internacionales. FITA también tiene la intención de generar enfrentamientos y descubrimientos resultantes del entorno intercultural y de intercambio que se instala durante los 10 días de programación. Es un festival pequeño y acogedor. Un festival que fomenta el diálogo, despierta artistas, da la bienvenida a amigos, desafíos y desafíos en la construcción de puentes creativos en el espacio iberoamericano, un festival que une a toda una región alrededor del Teatro.

La VII edición de FITA abre una convocatoria internacional para actuaciones profesionales y emergentes de las artes escénicas (teatro, danza, interdisciplinarias) centradas en la idea de la renovación artística.

La séptima edición de FITA – Festival Internacional de Teatro de Alentejo tendrá lugar del jueves 5 al sábado 14 de marzo de 2020 en su ciudad anfitriona, Beja, y en todas sus extensiones: Aljustrel, Almodôvar, Campo Maior, Elvas, Grandola, Mértola, Ponte de Sor, Santiago do Cacém y Lisboa (extensiones sujetas a confirmación).

La llamada entrará en vigencia el 10 de agosto de 2019 y se extenderá hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2019. La solicitud debe enviarse digitalmente completando el formulario de solicitud disponible en www.lendiasdencantar.com y enviado al correo 2020fita@gmail.com. Cualquier pregunta sobre la aplicación debe enviarse al mismo contacto.

El Festival cubre los gastos de alojamiento (albergue con habitaciones compartidas entre los miembros de la compañía) desde un día antes de la primera presentación hasta un día después de la última presentación programada.
El Festival se encarga de la comida del grupo: desayuno en el albergue, almuerzo y cena en el restaurante asociado a FITA (en horarios fijos) desde el día anterior a la primera presentación hasta un día después de la última presentación programada.
El Festival es responsable de financiar y coordinar los traslados internos desde el aeropuerto o la estación de autobuses / al Albergue, y la llegada y salida de grupos entre el Albergue y los lugares en las fechas programadas de los espectáculos.
El Festival no garantiza viajes internacionales.

II Certamen de Teatro Feminista en Extremadura ‘Suceso Portales’

El Certamen de Teatro Feminista en Extremadura ‘Suceso Portales’, organizado por INCYDES, se celebrará en La Moheda de Gata los días 10, 11 y 13 de agosto.

Bases

1ª. El concurso tendrá lugar en La Moheda de Gata, durante los días 10, 11 y 13 de agosto.

2ª. Podrán concurrir a dicho Certamen de Teatro tres grupos NO PROFESIONALES.

3ª. El tema de la obra de teatro será la igualdad de género, y tendrá perspectiva de género y feminista. Estará dirigida a todas las edades.

4ª. La duración de la obra no será inferior a una hora ni superior a dos horas.

5ª. Las representaciones tendrán lugar durante los días 10, 11 y 13 de agosto de 2019 a las 22:00 horas en el Patio de la Biblioteca de La Moheda. El día 13 de agosto tendrá lugar el Acto de Clausura, donde se harán públicos y se entregarán los premios.

6ª. Todas las representaciones serán en castellano.

7ª. Los grupos que deseen tomar parte en este certamen, deberán remitir antes del plazo previsto la siguiente documentación:

  • Solicitud de participación debidamente cumplimentada.
  • Resumen de la obra a representar (Máximo 2000 palabras).
  • Vídeo de no más de 10 minutos del resumen de la obra a representar.
  • Cartel y programa de mano (si tiene) de la obra a representar.
  • Cualquier otra documentación que se considere oportuna.

8ª. Esta documentación deberá remitirse a la siguiente dirección de correo electrónico: incydes@gmail.com, o a la siguiente dirección:

Ayuntamiento de La Moheda de Gata

Plaza de España s/n

10849 – La Moheda de Gata (Cáceres)

9ª. El plazo de presentación de la documentación y solicitudes quedará cerrado improrrogablemente el día 17 de julio de 2019 a las 14 h.

10ª. La documentación recibida quedará en propiedad de la Comisión Organizadora. Los grupos que deseen recuperarla, contarán con un plazo de 1 mes para solicitarla, desde la finalización de dicho certamen.

11ª. Un Comité de Selección determinará los tres grupos que han de intervenir en dicho Certamen, así como los dos suplentes. Se valorará con una puntuación de 0 a 20 puntos.

12ª. Una vez realizada la selección, se comunicará el resultado de la misma a los grupos seleccionados, a partir del día 20 de julio, primero mediante llamada telefónica, y posteriormente mediante escrito. Los grupos seleccionados deberán confirmar su participación en el Certamen, suscribiendo el correspondiente compromiso con la Comisión Organizadora en un plazo no superior a CINCO DÍAS, contados a partir de la fecha de la recepción del Acta de Selección.

13ª. El Comité de Selección y el Jurado estará compuesto por una persona del equipo técnico de INCYDES, una representante de la Asociación de Mujeres “La Jara”, una persona representante del Ayuntamiento, y una técnica de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Sierra de Gata.

14ª. La Comisión Organizadora abonará a los tres grupos la cantidad de 200,00 € por la contratación de la compañía.

15ª. El Jurado otorgará los siguientes premios:

Un PRIMER PREMIO a la mejor representación teatral con temática de igualdad y montaje, con una dotación económica de 900 € + diploma.

PREMIO DEL PÚBLICO con una dotación económica de 400 € + diploma.

Persona que MEJOR INTERPRETA con una dotación económica de 300 € + diploma.

16ª. Todos los grupos participantes deberán contar con algún representante el día 13 de agosto de 2019, en el acto de clausura y entrega de premios. El incumplimiento de este punto puede ser motivo de la pérdida del derecho a la remuneración económica.

17ª. El Jurado puede considerar algún premio desierto o conceder los accésit oportunos.

18ª. El Jurado junto con la Comisión Organizadora, resolverá cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases.

19ª. El hecho de participar en este Certamen, implica la aceptación de las Bases.

Bases completas

Inscripción