Accés Àrea PRO

logo-cabecera-imagen-apccv
logo-cabecera-texto-apccv

Accés Àrea PRO

Consulta pública prèvia sobre el Pla Estratègic de Subvencions de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport 2024-2026
Convocatoria

Consulta pública prèvia sobre el Pla Estratègic de Subvencions de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport 2024-2026

La Subsecretaria de Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, en compliment del que es preveu en els articles 14 i 15 de la Llei 4/2023, de 13 d’abril, de la Generalitat, de participació ciutadana
i foment de l’associacionisme de la Comunitat Valenciana, i a fi d’obtindre l’opinió ciutadana i de les organitzacions que puguen veure-se’n afectades, sotmet a consulta pública prèvia els aspectes que s’expressen a continuació relacionats amb l’elaboració i aprovació de l’esmentat pla estratègic.

Les aportacions i opinions de la ciutadania es canalitzaran a través del portal de participació de la Generalitat, en l’enllaç , i el termini d’aportacions serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.