Accés Àrea PRO

logo-cabecera-imagen-apccv
logo-cabecera-texto-apccv

Accés Àrea PRO

INFORMACIÓ AJUDES ARTS ESCÈNIQUES 2023. Ajuntament de València
Convocatoria

INFORMACIÓ AJUDES ARTS ESCÈNIQUES 2023. Ajuntament de València

RESUM REUNIÓ ACCIÓ CULTURAL AJUNTAMENT VALÈNCIA, 21 febrer 2023

Convocatòria Ajudes Arts Escèniques Ajuntament València 2023

El pressupost d’enguany ha augmentat a 715000€ (130000€ més que l’any passat)

CONVOCATÒRIA

Es preveu aprovar aquest divendres 24 de febrer i sortiran les 6 convocatòries juntes a principis de març.

PAGAMENT ANTICIPAT

La diferència important d’enguany és que no hi haurà PAGAMENT ANTICIPAT de les ajudes, aplicant així l’ordenança del 2016 (establida en les Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de València i que no permet fer cap pagament anticipat). D’aquesta manera passen a pagar les ajudes una vegada estiguen justificades. El pagament serà immediat només que es comprove que tots els documents per a la justificació són correctes.

MODIFICACIONS IMPORTANTS

Els projectes presentats s’han de realitzar: període comprés entre 1 de gener al 31 d’agost de 2023. I es justificaran al setembre de 2023, i el pagament serà immediat.

Com que enguany és un any de transició per adaptar aquesta nova convocatòria, a partir del 2024 es preveu:

  • Treure la convocatòria al gener de 2024
  • Presentació d’activitats realitzades en el període del 1 de setembre de 2023 al 31 d’agost de 2024

Són conscients de que totes les activitats que es realitzen a partir de l’1 de setembre quedaran fora de la convocatòria del 2023, especialment els Festivals. Així es comprometen a fer una reunió amb aquests per aclarir qualsevol dubte o necessitats. Aquestes activitats realitzades a partir de l’1 de setembre, podran presentar-se a la convocatòria del 2024, presentant l’activitat del 2023, la sol·licitud i justificar-la de seguida (entrant així l’activitat i podent cobrar-la durant el primer trimestre de l’any).

Només surten publicades les ajudes del 2023, establiran un canal de comunicació per poder resoldre tots els dubtes que tinguem al respecte.

Si teniu algun dubte, contacteu amb nosaltres i vos explicarem detingudament.