Accés Àrea PRO

logo-cabecera-imagen-apccv
logo-cabecera-texto-apccv

Accés Àrea PRO

Celebrem el DIA MUNDIAL DEL CIRC, 15 abril 2023
Blog

Celebrem el DIA MUNDIAL DEL CIRC, 15 abril 2023

Comparteix en

Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Hi havia una vegada un circ.

Manifest del DIA MUNDIAL DEL CIRC 2023

Hi havia una vegada un circ que alegrava sempre el cor, sense témer mai el fred o la calor, el circ donava sempre la seua funció.

Aquesta és una cançó que encara ressona en l’imaginari col·lectiu i, que ens evoca un ideal del circ com a lloc fantàstic, increïble, on els somnis es poden fer realitat; que parla d’una família d’artistes que van d’un lloc a un altre, plena d’il·lusió i amb els millors desitjos de sorprendre i enlluernar a un públic que espera la seua arribada amb molta il·lusió, perquè els permet sortir uns instants de la seua diària i dura rutina.

Però aquesta imatge idíl·lica no revelava la que hi havia al revers: la precarietat, la inseguretat, la manca de regulació d’una activitat que es realitza en els espais més insospitats, a les afores de les poblacions, a costa d’obtenir els permisos de llum i aigua. Quasi ni amb xicotets indicis se’ns desvelava a les espectadores l’escassetat i la decadència: els carros repintats una i altra vegada, tocats de lluentons reparats una i mil vegades, perruques repentinades, sempre en terra de ningú… unes condicions laborals a la intempèrie.

Actualment el circ és molt més divers i plural, canvi que respon a una evolució que s’ha produït en els darrers vint anys a l’estat espanyol. Ja no hi ha una sola manera d’entendre el circ, la mirada és heterogènia i oberta al mestissatge amb altres llenguatges com la dansa, les arts plàstiques i visuals, el teatre o la performance. Per suposat recull de la tradició, l’esperit que el va habitar des dels seus inicis: sota el mateix sostre simbòlic de la carpa plena d’estrelles habiten la inclusió, l’acceptació de la diversitat i la diferència.

També el circ actual, en totes les seues expressions, hereta la precarietat, totes les externes i mil·lenàries demandes: la regularització de la formació circense (obviada en l’actual avantprojecte de llei per a la regularització dels ensenyaments artístics), el reconeixement de la temporalitat del treball i la necessitat d’una protecció especial ajustant les cotitzacions a la realitat del circ; reconeixement també d’un teixit laboral fràgil que ni tan sols permet accedir a ajudes i prestacions a una escassa minoria. I, col·locant-nos en una mirada de gènere, necessària i imprescindible, acceptació i regularització de la maternitat des de les pròpies característiques del treball desenvolupat per les dones en el circ, des del dret a l’equitat i no des de la incapacitat.

Aquests són alguns dels nostres afanys per canviar les coses, des de tots els fronts: l’estatut de l’artista (de les treballadores i treballadors  de la cultura) i les relacions amb les diverses administracions. En 2023 seguim bregant per la visibilitat del circ, i on molts diuen no (menystenint la nostra presència: en publicitat, campanyes, circuits, espais), nosaltres, les persones de circ, diguem SÍ. Sí a un circ divers, de qualitat, respectuós i amable, on altres masculinitats són possibles, on s’atura l’assetjament, on la sostenibilitat està en el treball diari, on s’obre els braços a un públic participatiu.

Companys i companyes, llarga vida al bon circ.

                                        María Colomer, Apccv 2023

Había una vez un circo.

Manifiesto del DÍA MUNDIAL DEL CIRCO 2023

Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor el circo daba siempre su función.

Esta es una canción que todavía resuena en el imaginario colectivo, y que nos evoca un ideal del circo como lugar fantástico, increíble, donde los sueños pueden hacerse realidad; que habla de una familia de artistas que van de un lugar a otro, llena de ilusión y con los mejores deseos de sorprender y encandilar a un público que espera su llegada como agua de mayo, porque les permite salir de su diaria y dura rutina al menos unos instantes.

Pero esta imagen idílica no revelaba la que había en el reverso: la precariedad, la inseguridad, la falta de regulación de una actividad que se llevaba a cabo en los espacios más insospechados, a las afueras de las poblaciones, a expensas de obtener los permisos de luz y agua. Apenas si por pequeños indicios se nos desvelaba  a las espectadoras la escasez y la decadencia: los carromatos repintados una y otra vez, tocados de  lentejuelas reparados una y mil veces, pelucas repeinadas, siempre en tierra de nadie…unas condiciones laborales a la intemperie.

Actualmente el circo es mucho más diverso y plural, cambio que responde  a una evolución que se ha ido produciendo en los últimos veinte años en el estado español. Ya no hay una sola manera de entender  el circo, la mirada es heterogénea y abierta al mestizaje con otros lenguajes como la danza, las artes plásticas y visuales, el teatro o la performance. Eso sí, recoge de la tradición el espíritu que lo habitó desde sus inicios: bajo el mismo techo simbólico de la carpa llena de estrellas habitan la inclusión, la aceptación de la diversidad y la diferencia.

También  el circo actual, en todas sus expresiones, hereda la precariedad, todas las eternas y milenarias demandas: la regularización de la formación circense (obviada en el  actual anteproyecto de ley para la regulación de las enseñanzas artísticas), el reconocimiento de la temporalidad del trabajo y la necesidad de una protección especial ajustando las cotizaciones a la realidad del circo; reconocimiento también de un  frágil tejido laboral que apenas permite acceder a ayudas y prestaciones a una escasa minoría. Y, colocándonos en una mirada de género, necesaria e imprescindible, aceptación y regulación de la maternidad desde las propias características del trabajo que desempeñamos las mujeres en el circo, desde el derecho a la equidad y no desde la incapacidad.

Estos son algunos de nuestros afanes por cambiar las cosas, desde diferentes frentes: el estatuto del artista (de los trabajadores y trabajadoras de la cultura) y las relaciones con las diversas administraciones. En 2023 seguimos bregando por la visibilidad del circo, y donde muchos dicen no (ninguneando nuestra presencia: en publicidad, campañas, circuitos, espacios), nosotras, las personas de circo, decimos Sí. Si a un circo diverso, de calidad, respetuoso y amable, donde otras masculinidades son posibles, donde al acoso se le para los pies, donde la sostenibilidad está en el trabajo diario, donde se abre los brazos a un público participativo. Compañeros y compañeras, larga vida al buen circo.

                                        María Colomer, Apccv 2023

Imatge DMC23: Fotografia @Nerea Coll de LA VI NIT DEL CIRC VALENCIÀ 2022. Disseny @Apccv23

NEWSLETTER APCCV

Sigueu els primers a conèixer les nostres notícies del blog i l'agenda.

Convòcatories y newsletter per a socis a l'Àrea PRO