Accés Àrea PRO

logo-cabecera-imagen-apccv
logo-cabecera-texto-apccv

Accés Àrea PRO

Les emergents de la propera setmana. On està la nostra convocatòria?
Blog

Les emergents de la propera setmana. On està la nostra convocatòria?

Comparteix en

Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

El 17 de febrer de 2021 es convoquen les subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021.

Aquesta convocatòria ha tingut en compte les mesures que preveu l’article 1 del Decret llei 4/2020, de 17 d’abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera per a fer front a la crisi produïda per la COVID-19 i, en particular, el pagament anticipat de les subvencions sense ajustar-se als límits que preveu l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Aquesta convocatòria inclou les Ajudes a la producció emergent d’un muntatge escènic, que tenen la finalitat de possibilitar la posada en escena de muntatges a companyies o a professionals la trajectòria artística de les quals siga igual o inferior a 5 anys, per a facilitar la renovació d’iniciatives escèniques.

Amb data 9 de setembre es signa la resolució provisional de les ajudes amb una nota específica per als projectes de la modalitat «Producció emergent d’un muntatge escènic de teatre o circ» que formen part d’una insuficiència pressupostària i que, amb la intenció de poder dotar econòmicament i suficientment a aquesta modalitat, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i l’Institut Valencià de Cultura habilitaran una partida econòmica de 380.000€, mitjançant una convocatòria extraordinària que es preveia sortiria publicada en unes setmanes.

La Resolució definitiva de les ajudes es publica en data 7 d’octubre al DOGV amb un pressupost de 158.304€ destinat a les Ajudes a la producció emergent d’un muntatge escènic.

Només han passat nou mesos des de la publicació de la convocatòria i només dos mesos des d’aquella “nota específica” que prometia una convocatòria extraordinària i ràpida per a les companyies emergents de teatre i circ.

Mesos esperant una resolució definitiva, publicada oficialment en un DOGV per poder assegurar que se’t concedirà una ajuda al teu projecte emergent, amb aquesta publicació podràs, potser, anar a una entitat financera o bancària que et preste els diners que has anar despesant (potser els has hagut de demanar amistosament, potser t’has gastat tots els teus estalvis), potser et concediran eixe % que et falta per poder estrenar el teu espectacle… o potser no passarà res de tot açò.

Segurament molts projectes, espectacles es quedaran sense finalitzar… “després de nou mesos sense saber…” Segurament tota aquesta partida pressupostària tornarà “al calaix” (llàstima que no podrà usar-se per donar suport en altres modalitats).

Companyies o a professionals la trajectòria artística de les quals siga igual o inferior a 5 anys, per a facilitar la renovació d’iniciatives escèniques. Així s’esmenta en la convocatòria, amb la paraula “facilitar”. I ens preguntem de quina manera facilitem a les companyies l’espera de nou mesos, preguntes sense resposta, processos administratius i jurídics que mai no tenen termini acordat, promeses de “la propera setmana” que mai no són reals.

Si la convocatòria d’aquestes ajudes, que es publiquen cada any, tenen com a finalitat “fomentar” (promoure la creixença d’alguna cosa), dubten si realment compleixen aquesta finalitat.

Les associacions de professionals d’arts escèniques som la veu de les nostres associades, escoltem i traslladem aquestes preocupacions i incerteses. Hem preguntat i reclamat a l’Institut Valencià de la Cultura, moltes vegades sense rebre resposta, per la convocatòria d’aquestes ajudes i NO TENIM RESPOSTA. Sempre “la propera setmana”.

Amb aquest escrit fem públic el nostre malestar i el suport a les companyies i professionals que han quedat fora de la resolució de les ajudes al foment de les arts escèniques, les quals continuen sense ser dotades d’unes ajudes al foment dels seus espectacles, creacions i projectes a data de 16 de novembre de 2021.

NEWSLETTER APCCV

Sigueu els primers a conèixer les nostres notícies del blog i l'agenda.

Convòcatories y newsletter per a socis a l'Àrea PRO