Presentació

L’APCCV és l’associació de les companyies i artistes que emprenem el circ com a mitjà d’expressió artística. Circ entès com art escènica sense explotació humana o animal, exhibit a carpes, teatres, sales, places…

Entre les finalitats de l’APCCV destaquem:

La representació a nivell autonòmic dels treballadors del sector circense en els seus diferents camps: companyies, artistes, tècnics, docents, escenògrafs, empresaris, representants, gerents, directors, coreògrafs, crítics, teòrics…

La divulgació i normalització del circ en totes les seues modalitats per situar-lo com a fet intrínsecament cultural, en la mateixa categoria que les altres arts escèniques.

Pertanyent com pertany a l’entramat sociocultural valencià i estatal, contribuir a la construcció d’una política cultural basada en criteris de qualitat, diversitat, promoció autòctona, etc., on el suport a les arts escèniques, generadores de reflexió i emoció en els individus i la societat, siga una aposta ferma.

L’APCCV naix el 2011 amb l’impuls dels membres de l’Associació Valenciana de Circ, AVC (fundada en 2003), l’Associació de Circ Donyet Ardit d’Alacant, DONYET (Fundada en 1998) i l’Associació de Malabaristes de Castelló, AMACA (fundada en 2009)

 

La Apccv es la asociación de las compañías, artistas y profesionales que entienden el circo como medio de expresión artística. Circo entendido como arte escénica sin explotación humana o animal, exhibido en carpas, teatros, salas, plazas…

Entre los objetivos de la Apccv destacamos:

La representación autonómica de los trabajadores del sector circense en sus diferentes ámbitos: compañías, artistas, técnicos, docentes, escenógrafos, empresarios, representantes, gerentes, directores, coreógrafos, críticos, teóricos…

La divulgación y normalización del circo en todas sus modalidades, situándolo como hecho intrínsecamente cultural, en la misma categoría que todas las artes escénicas.

La contribución a la construcción de una política cultural basada en criterios de calidad, diversidad, promoción autóctona, donde el apoyo a las artes escénicas, generadoras de reflexión y emoción en los individuos y la sociedad, sea una apuesta firme.

La Apccv nace en 2011 con el impulso de los miembros de: la Associació de Circ Donyet Ardit d’Alacant, DONYET (fundada en 1998), la Associació Valenciana de Circ, AVC (fundada en 2003) y la Associació de Malabaristes de Castelló, AMACA (fundada en 2009).

 

Amb el suport de / con el apoyo de: