COVID-19

ACCIONS COVID-19

1. RECOLLIDA DE DADES APCCV: CIRC VALENCIÀ
Estem recollint, cada dia, les dades de pèrdues/cancel·lacions/ajornaments d’espectacles, festivals, bolos, accions formatives… que afecten al circ valencià. Hem creat dos formularis, i necessitem la participació de totes les sòcies i socis, podeu compartir-los amb tot el circ valencià per ajudar-nos a recollir les màximes dades.
*Aquests formularis estaran sempre oberts per ampliar informació dia a dia.
2. RECOMANACIONS DAVANT CANCEL·LACIONS/AJORNAMENTS ESPECTACLES I FORMACIÓ
Hem redactat dos DOCUMENTS que poden ajudar-vos davant aquesta situació:
Hem redactant un DOCUMENT (traduït a tres llengües) que podeu incorporar com a petició a programadors/programadores i organitzadors de festivals, fires…
ACCIONS APCCV A NIVELL AUTONÒMIC

Estem treballant amb les associacions d’arts escèniques valencianes, redactant i enviant documents de mesures a les Institucions públiques, govern valencià, ajuntaments…

 • Proposta de Mesures d’Urgència per a les persones que desenvolupen la seua activitat professional en l’àmbit les arts escèniques i referent al territori de Comunitat Valenciana. MESURES D’URGÈNCIA COVID19 AAEE VALENCIANES
 • Proposta de mesures d’urgència per a les persones que desenvolupen la seua activitat professional en l’àmbit de les AAEE referent al territori de la ciutat de València MESURES URGENTS ARTS ESCÈNIQUES CIUTAT DE VALÈNCIA
 • Proposta de mesures d’urgència enviades a la Federació valenciana de municipis i províncies, al Circuit IVC, i a l’associació de gestors i gestores per tal que aquest document arribe a tots els municipis valencians PROPOSTA MESSURES URGENCIA AAEE VALENCIANES
ACCIONS APCCV A NIVELL ESTATAL, AMB CIRCORED
Estem treballant des de CircoRed, que forma part del Consell Estatal de les Arts Escèniques de l’INAEM, les propostes des de la Red per afrontar de forma coordinada i conjunta les conseqüències de l’estat d’emergència.
Es treballa sobre tres punts:
 1. Escoltar a tots els professionals per tal d’assessorar, ajudar, informar i identificar totes les realitats i dificultats del sector.
 2. Coordinació de tota la informació entre les diferents comunitats autonòmiques per veure com coordina i gestiona cada territori.
 3. Establir una interlocució a nivell estatal de tot el sector cultural.
Adjuntem els documents i circulars que anem redactant:
Trobareu més informació de tot el treball i procés estatal a la web CircoRed Covid-19
INFORMACIÓ LABORAL, FISCAL
CONTRACTES I ESPECTACLES
Recomanacions respecte a contractes i espectacles:
 1. Guardar TOTA la documentació respecte els contractes, correus electrònics, cartes, justificants de despeses… ja que es preveu la possibilitat de, si hagués alguna ajuda per part de qualselvol dels governs, siga necessari justificar amb documentació.
 2. En els contractes de representacions i formacions ja signats, intenteu negociar una data futura acordada per les dues parts: contractant i companyia.
 3. Adjunteu en futurs contractes d’espectacles i formacions, una clàusula que establisca que si per causes de força major l’espectacle s’ha d’anul·lar, aquest esdeveniment es programe en una data futura acordada entre el contractant i la companyia, o bé negociar compensacions econòmiques per l’anul·lació de contractes, sobre tot si les companyies heu tingut despeses (viatges…)
 4. Model de clàusula que podeu afegir: “En caso de que la actuación se deba suspender total o parcialmente por causas de fuerza mayor: guerra, revolución, motín, huelga, epidemia, inundaciones, incendio y cualesquiera otras de fuerza mayor ajenas a EL CONTRATANTE y EL ARTISTA, de ser posible se buscará otra fecha para llevar a cabo la actuación dentro del mismo año o edición del festival y se abonará el 50% del caché. Y, si finalmente, se lleva a cabo la actuación, se abonará el 50% restante.”
 5. Llegiu els documents de RECOMANACIONS APCCV

 

LLEIS, TRÀMITS ADMINISTRATIUS, LABORALS, FISCALS:

Recordem que tots els tràmits administratius estan aturats.

 • INAEM ha comunicat l’ajornament de la justificació de les ajudes (de moment fins al 30 de juny) més informació a la web

 

 • Aportades per Eva Moraga (a través de CircoRed) MEDIDAS URGENTES APROBADAS
 • Nueva medidas de protección aprobadas por el Gobierno que también acogen el sector cultural (31/03/2020) leer
 • SEGURETAT SOCIAL: Les nòmines i quotes a la Seguretat Social dels treballadors, es poden sol·licitar (per a 15, 30 dies o el període que es considere en cada cas) mitjançant un ERTE, en el qual els treballadors cobraran l’atur (70% de la seua base) mentre dure aquesta situació.
 • AUTÒNOMS: ATA ha posat en marxa un assessorament gratuït per a autònoms a través de la web: https://ata.es/asesoramiento/
 • Línia d’avals per a AUTÒNOMS aprovada pel Govern per al sector de la cultura llegir més
 • CALENDARI TRIBUTARI: no s’aproven els ajornaments del pagament dels impostos, els autònoms i empreses han d’abonar l’IVA cobrat, l’IRPF retingut i l’impost sobre societats, fins a l’11 d’abril (estem esperant més informació i la publicació oficial)
 • La GVA Economia Sostenible habilita a partir del 16 de març el telèfon 900 35 31 35 per a resoldre tots aquells dubtes d’índole laboral o empresarial que els sorgisca a empreses, comerços i persones autònomes de la Comunitat Valenciana.
*Aquesta pàgina serà actualitzada periòdicament afegint tota la informació que anem recaptant i donant suport al sector.