CircoRED

APCCV és membre fundador de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España CircoRED.

CircoRED està formada per les següents associacions autonòmiques de circ:

  • Asociación de Circo de Andalucía (ACA),
  • Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC),
  • Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV)
  • Asociación de Profesionales del Circo de Galicia (APCG)
  • Asociación de Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de Madrid (MADPAC)
  • Asociación de Profesionales de Circo de Cantabria (ACPC)
  • Asociación de Profesionales de Circo de Aragón (CARPA)
  • Euskal Zirko Elkartea (EZE)
  • Asociación de Profesionales de Circo de la Región de Murcia (APCM)
  • Associació de Professionals de Circ de les Illes Baleares (APCIB)

Gràcies a CircoRED, totes les sòcies i socis que pertanyen a aquestes associacions compten amb representativitat i interlocució amb les institucions i organitzacions estatals que actuen sobre l’àmbit de les arts escèniques, com ara  AECID, Instituto Cervantes, Acción Cultural Española, SGAE, totes les associacions o federacions estatals que aglutinen professionals d’altres arts escèniques o altres àmbits escèniques (COFAE, La Red, FAETEDA, FECED, etc) i especialment l’INAEM, que compta amb CircoRED com organisme de consulta, incorporat en els espais de participació existents: Consejo Estatal, Platea, etc.

Així, totes les sòcies i socis d’aquestes associacions també compten amb beneficis com descomptes o accessos preferents a cursos, instal·lacions, espectacles, etc en qualsevol promoció de qualsevol de les associacions que formen part de la federació; és a dir, un soci d’una de les associacions, té dret a l’accés als mateixos avantatges i descomptes que ofereix qualsevol associació als seus propis socis.

També treballem per aportar, entre tots els territoris, informació, comunicació i el coneixement sobre el circ, especialment el circ actual, contemporani o de creació en el qual es desenvolupen en exclusiva o principalment la majoria dels nostres socis i sòcies.

Més informació: http://www.circored.com/

ENCUENTROS CIRQUERAS

Plantejats per ser inclosos en l’acció de CircoRed. A més del context i temàtica general, els encontres tindran un punt en comú: la gestió i organització de les activitats plantejades des d’un equip central, coordinador de les tres cites; el qual, al mateix temps, invitarà a participar a tot el teixit local (associacions, artistes, companyies), essent destinatàries de les activitats i també part de l’organització de l’encontre quan aquest es realitze en la seua localitat. També s’inclourà com objectiu transversal del projecte, reforzar vincles amb les professionals de circ de cadascun dels territoris.

RESUMEN Conclusiones II Encuentro Cirqueras