IVC – subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021

El període de presentació de sol·licituds des del 23 de febrer fins el 30 de març a les 23:59 hores.

IVC – subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021

Nom del tràmit

Sol·licitud de subvencions per al foment de les arts escèniques per als sectors teatral i circense, durant els mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021.

Objecte del tràmit

Convocar la concessió de subvencions per al foment de les arts escèniques, per al sector de la dansa, en el marc de les competències de l’IVC i d’acord amb els objectius que té encomanats. Aquestes subvencions tenen com a finalitat fomentar les arts escèniques i contribuir al manteniment i la consolidació de companyies i grups de caràcter professional, promocionar tot tipus d’activitats, festivals i certàmens, donar suport a la creativitat escènica i la seua difusió, així com impulsar la cooperació amb altres agents i entitats culturals d’àmbit públic o privat, en l’àmbit competencial de la Generalitat, amb la finalitat última que la ciutadania puga disposar d’una oferta diversificada i de qualitat.
Les modalitats que preveu aquesta convocatòria són les següents:
a) Ajudes anuals a la producció professional d’un muntatge escènic.
b) Ajudes a la gira d’espectacles de dansa.
c) Ajudes per a l’assistència a fires.
d) Ajudes a la producció emergent d’un muntatge escènic.
e) Ajudes a associacions professionals i entitats sense ànim de lucre.
f) Ajudes per a la realització de festivals i mostres escèniques de caràcter professional
g) Ajudes a la formació, investigació i edició.

Tota la informació, documents i formularis a la pàgina WEB IVC

Tramitar per internet

A través de l’enllaç corresponent: https://sede.ivc.gva.es/sta/CarpetaPublic/?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&lang=CA

Publicació a GVA.ES

Publicació al DOGV