Ajudes a projectes interassociatius, Caixa Popular

Termini de la convocatòria:  2 de novembre

Podran sol·licitar estes ajudes les Associacions sense ànim de lucre domiciliades en les localitats de l’àmbit territorial de la Comarca de l’Horta.

Caixa Popular col·labora conjuntament amb la Fundació Horta Sud i la Fundació Ugarte en un programa de cooperació amb associacions de la comarca de l’Horta per a concedir Ajudes a Projectes Interassociatius. Aquestes ajudes tenen com a finalitat contribuir a la realització de projectes de desenvolupament cultural o social que promoguen la col·laboració entre associacions dins d’una mateixa localitat o en l’àmbit comarcal i així afavorir la participació ciutadana i enfortir el teixit social de la comarca.

Aquestes ajudes van dirigides a organitzacions sense ànim de lucre i s’atorguen a projectes concrets; els quals reben una ajuda econòmica per tal de poder dur endavant les seues iniciatives. Es tenen en compta multitud de factors a l’hora de valorar els projectes entre els que trobem el número d’associacions participants, la creació de plataformes d’organització entre associacions, la continuïtat del projecte o el caràcter educatiu i social de projecte.

La dotació total de l’ajuda és de 20.000€. Els projectes podran ser finançats en part
o en la seua totalitat. No es finançaran despeses que suposen inversió en immobilitzat ni despeses de personal.

Bases

Formulari