Arxiu de la categoria: apccv

S’atura el projecte d’un espai de creació de circ a la ciutat de València

Era al març del 2017 quan l’Associació Valenciana de Circ i l’Associació de Professionals de Circ de la CV uneixen esforços per demanar a l’Ajuntament de València, concretament a la Regidoria de Cultura, un espai físic on poder realitzar les activitats programades per l’AVC, procés iniciat per AVC a l’octubre de 2016.

De seguida la Regidoria d’Acció Cultural va donar una resposta positiva i ens va mostrar dues naus al barri del Cabanyal que podrien, en un futur, passar a tindre un ús cultural i, després de la seua primera restauració, convertir-se en un espai de creació circense.

Entre les dues associacions vam crear un equip de treball que va coordinar tot el projecte i reunions amb la Regidoria. Començarem recaptant models d’execució i projectes similars. L’APCC i La Central del Circ de Barcelona ens van facilitar molta informació i, entre totes, redactarem el projecte ESPAI DE CIRC VALENCIÀ, LES NAUS DEL CABANYAL , a aquest es va afegir tot el treball que realitzarem d’un estudi arquitectònic i restauració de les dues naus, rehabilitació, estructures i plec de necessitats. Tots els escrits redactats van ser enviats i consensuats amb l’Ajuntament de València.

La missió de LES NAUS (cal explicar que mai no va ser la creació d’una escola de circ) era donar suport a les arts del circ i l’acompanyament dels projectes artístics en els àmbits de la creació, la gestió, la producció i la difusió, afavorint el desenvolupament del circ i els seus creadors i creadores, generant sinergies amb altres arts i promovent la interrelació a través de xarxes a nivell local, nacional i internacional.
Les Naus com a espai de:
– Visibilitat i exhibició del circ valencià
– Contacte i treball amb l’entorn social i la ciutat de València
– Entrenament i assaig
– Investigació i creació, connectat amb altres centres de creació
– Formació continuada

i tenint com usuàries: professionals del circ, professionals de les arts escèniques, col·lectius amb risc d’exclusió social, i totes les ciutadanes i ciutadans. Aprofitant l’aproximació i treball amb el barri del Cabanyal.

Durant quasi tres anys varem treballar plegades amb la Regidoria d’Acció Cultural: encontres, reunions, visites tècniques… moltes hores invertides des de les dues associacions. Durant aquests anys vam rebre sempre el suport de l’Ajuntament de València cap al circ valencià, mitjançant altres de les nostres peticions, com ara un espai de treball o la creació d’un festival de circ a la ciutat, però el projecte de les Naus no avançava.

A l’abril del 2019 rebérem la noticia de que finalment es redactava l’esborrany del conveni i contracte de cessió de les Naus a les dues associacions. Al maig i amb la proximitat de les eleccions generals, degut a la mala gestió en la redacció d’aquest conveni, ens trobàrem amb un nou govern i sense conveni signat. Malgrat tot, l’Apccv va demanar a tots els partits polítics valencians, el suport en aquest projecte.

Al setembre de 2019, tornem a reunir-nos amb la Regidoria d’Acció Cultural, ara amb altres persones al seu capdavant, enviant el projecte, la documentació i tot el treball realitzat durant aquestes tres anys. Tornàrem amb ganes i amb l’exigència de saber en quin punt es trobava aquest projecte. I mentre estàvem a l’espera d’una resposta, la premsa va publicar que  les Naus del Cabanyal no podien albergar una escola de circ i es convertirien en un centre de producció d’arts escèniques, un espai connectat amb el Teatre El Musical, acabant així amb el nostre desig de convertir-les en un espai de circ.

Al gener de 2020, AVC i Apccv hem tornat a reunir-nos amb la Regidoria d’Acció Cultural, des d’on ens han explicat i aclarit aquesta publicació en premsa, i així decidim escriure aquest post sobre el que podria haver estat un espai de creació de les arts circenses, referent a tot l’esta espanyol. Malgrat trobar-nos decebudes per tot el temps i il·lusions invertides, ens alegrem de que les Naus formen part de la cultura i les arts escèniques valencianes. Aquest nou i ambiciós projecte es farà realitat al 2024.

Aquesta no és la primera vegada que les associacions de circ valencià inicien projectes amb les administracions per aconseguir espais de circ, al 2016 Donyet Ardit va treballar també per un espai a la ciutat d’Alacant (podeu llegir article) que tampoc no es va portar a termini.  Ens anima saber que altres projectes, com ara l’espai de Can Ribes, impulsat per l’associació APCIB , ha trobat el suport institucional de l’Ajuntament de Palma i es convertirà en un centre de circ. Per tot açò,  AVC i APCCV seguirem treballant per fer realitat el nostre projecte, en el qual hem treballat durant aquests anys, donant el nostre suport a la creació d’espais i centres de circ.

Presentación de proyectos (pitch) para Circo, presente continuo

Convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre.

Circo, Presente Continuo es un encuentro estatal para profesionales de circo organizado por CircoRed, Federación de asociaciones de profesionales de circo. Este año, tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre en Madrid en Teatro Circo Price y Centro Cultural Conde Duque.
El encuentro combina durante tres días las actividades programadas dentro del III Congreso CircoRed con los espacios de exhibición y presentación de proyectos del II CircoRed Market. El objetivo de esta propuesta mixta es reforzar los espacios de encuentro y de trabajo de todos los profesionales del circo de una forma transversal y dinámica.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Dentro de las actividades de CircoRed Market enfocadas al encuentro y colaboración entre los artistas, compañías, programadores y distribuidores se mostarán 10 presentaciones de proyectos (pitch).
CircoRed abre una segunda convocatoria de presentación de proyectos para compañías y artistas de circo.

BASES DE LA CONVOCATORIA
1. La organización de Circo, Presente Continuo seleccionará a través de la presente convocatoria un máximo de 2 / 3 propuestas para presentaciones de proyectos. La actividad se desarrollará en Conde Duque el día 7 de noviembre por la mañana.
2. Cada compañía y/o artista puede presentar todas las propuestas que desee a esta convocatoria siempre y cuando cumplan los requisitos. No se seleccionará más de una propuesta de la misma compañía.
3. Los requisitos y criterios de selección de esta convocatoria están regulados por la comisión de organización de Circo, Presente Continuo que cuenta con representación de las 10 asociaciones socias de CircoRed.
4. CircoRed ofrece una ayuda para cubrir los gastos de viaje, alojamiento y dietas para 1 persona de cada compañía para la presentación de.proyectos.
5. Esta convocatoria permanecerá abierta desde el 12 de septiembre hasta el 30 de septeimbre de 2019 a las 23h00.
6. Para participar en esta convocatoria es necesario enviar la ficha completa junto con la documentación solicitada antes de la fecha límite a la siguiente dirección de correo: info@circored.com.
7. Pueden participar en esta convocatoria todas las compañías y artistas de circo que cumplan los requisitos de estas bases.

convocatoria_PITCH