Arxiu de la categoria: apccv

Mostra Igualada – Fira d’espectacles infantils i juvenils 2021

El període de presentació de sol·licituds per participar a Mostra Igualada – Fira d’espectacles infantils i juvenils del 2021 comprèn del 15 de juny al 15 d’agost de 2020. 

La convocatòria està oberta a companyies professionals que presentin espectacles de qualsevol gènere (teatre, dansa, música, circ, etc.) adreçats a un públic familiar, infantil o juvenil, tant si han estat creats per ser representats en espais tancats com a l’exterior. Les propostes també poden ser de petit, mitjà o gran format i poden combinar diversos gèneres. Es tindrà especialment en compte la contemporaneïtat de la proposta, la innovació en el llenguatge escènic, l’aportació en el format, i la dramatúrgia.

La Direcció Artística de la fira, encarregada del procés de selecció de les propostes, donarà preferència a aquelles propostes que hagin tingut poc recorregut d’exhibició.

Condicions de participació

La sol·licitud de participació de companyies a la Mostra Igualada implica l’acceptació de les següents Condicions de Participació.

1.- Condicions generals
Per participar a la Mostra Igualada és indispensable enviar el formulari de sol·licitud de participació i el material addicional dins els terminis d’inscripció.

Cada companyia només podrà presentar un espectacle. Només s’acceptarà la inscripció d’espectacles estrenats els darrers 4 anys.

Les companyies seleccionades s’hauran de reservar i tenir disponibilitat d’actuació durant tots els dies de la Mostra Igualada.

La comissió artística informarà mitjançant correu electrònic a totes les companyies presentades, si la seva proposta ha estat o no seleccionada, durant el mes de novembre de 2020

2.- Condicions econòmiques
S’estableix que les companyies que participen a la Mostra Igualada no percebran l’import que correspon al seu caixet habitual. En la sol·licitud les companyies faran una proposta de caixet adaptada a la seva participació.
En cas de ser seleccionades, Mostra Igualada negociarà amb cada una d’elles l’import definitiu de participació a la fira que garantirà una quantitat fixa en concepte de despeses generals i de transport.

3.- Condicions tècniques
Mostra Igualada proporcionarà la infraestructura tècnica que es consideri necessària per a la realització de cada espectacle, sempre que la fitxa tècnica hagi estat enviada en el termini previst i consensuada i confirmada pel Cap Tècnic de la fira. Qualsevol canvi o afegit posterior en aquesta fitxa anirà a càrrec de la companyia.
Com a norma general, Mostra Igualada no subministrarà cap tipus de material escenogràfic ni fungible (com ara filtres, làmpades, pirotècnia, etc.) ni tampoc instruments musicals ni projectors audiovisuals.
Els tècnics de la Mostra Igualada són responsables de la instal·lació dels equips i donen suport al muntatge. Els tècnics de la companyia són responsables del muntatge i de portar la funció.

4.- Allotjament i dietes de les companyies
Número de persones
Mostra Igualada comptabilitzarà com a integrants d’una companyia, a efectes de manutenció, el número d’intèrprets a escena més una persona en qualitat de tècnic i una persona en qualitat de representant.
Manutenció
Mostra Igualada, mitjançant el sistema que la mateixa organització estableixi, facilitarà la manutenció (dinar i/o sopar) a la companyia segons l’horari i dies de les seves funcions.
Allotjament
Com a norma general, Mostra Igualada només es farà càrrec de l’allotjament de les companyies de fora de Catalunya, en cases de famílies acollidores.

5.- Final
Aquestes “Condicions de Participació” de les companyies estan subjectes i supeditades al contracte que s’haurà de signar entre la companyia i l’Ajuntament d’Igualada.

 

S’atura el projecte d’un espai de creació de circ a la ciutat de València

Era al març del 2017 quan l’Associació Valenciana de Circ i l’Associació de Professionals de Circ de la CV uneixen esforços per demanar a l’Ajuntament de València, concretament a la Regidoria de Cultura, un espai físic on poder realitzar les activitats programades per l’AVC, procés iniciat per AVC a l’octubre de 2016.

De seguida la Regidoria d’Acció Cultural va donar una resposta positiva i ens va mostrar dues naus al barri del Cabanyal que podrien, en un futur, passar a tindre un ús cultural i, després de la seua primera restauració, convertir-se en un espai de creació circense.

Entre les dues associacions vam crear un equip de treball que va coordinar tot el projecte i reunions amb la Regidoria. Començarem recaptant models d’execució i projectes similars. L’APCC i La Central del Circ de Barcelona ens van facilitar molta informació i, entre totes, redactarem el projecte ESPAI DE CIRC VALENCIÀ, LES NAUS DEL CABANYAL , a aquest es va afegir tot el treball que realitzarem d’un estudi arquitectònic i restauració de les dues naus, rehabilitació, estructures i plec de necessitats. Tots els escrits redactats van ser enviats i consensuats amb l’Ajuntament de València.

La missió de LES NAUS (cal explicar que mai no va ser la creació d’una escola de circ) era donar suport a les arts del circ i l’acompanyament dels projectes artístics en els àmbits de la creació, la gestió, la producció i la difusió, afavorint el desenvolupament del circ i els seus creadors i creadores, generant sinergies amb altres arts i promovent la interrelació a través de xarxes a nivell local, nacional i internacional.
Les Naus com a espai de:
– Visibilitat i exhibició del circ valencià
– Contacte i treball amb l’entorn social i la ciutat de València
– Entrenament i assaig
– Investigació i creació, connectat amb altres centres de creació
– Formació continuada

i tenint com usuàries: professionals del circ, professionals de les arts escèniques, col·lectius amb risc d’exclusió social, i totes les ciutadanes i ciutadans. Aprofitant l’aproximació i treball amb el barri del Cabanyal.

Durant quasi tres anys varem treballar plegades amb la Regidoria d’Acció Cultural: encontres, reunions, visites tècniques… moltes hores invertides des de les dues associacions. Durant aquests anys vam rebre sempre el suport de l’Ajuntament de València cap al circ valencià, mitjançant altres de les nostres peticions, com ara un espai de treball o la creació d’un festival de circ a la ciutat, però el projecte de les Naus no avançava.

A l’abril del 2019 rebérem la noticia de que finalment es redactava l’esborrany del conveni i contracte de cessió de les Naus a les dues associacions. Al maig i amb la proximitat de les eleccions generals, degut a la mala gestió en la redacció d’aquest conveni, ens trobàrem amb un nou govern i sense conveni signat. Malgrat tot, l’Apccv va demanar a tots els partits polítics valencians, el suport en aquest projecte.

Al setembre de 2019, tornem a reunir-nos amb la Regidoria d’Acció Cultural, ara amb altres persones al seu capdavant, enviant el projecte, la documentació i tot el treball realitzat durant aquestes tres anys. Tornàrem amb ganes i amb l’exigència de saber en quin punt es trobava aquest projecte. I mentre estàvem a l’espera d’una resposta, la premsa va publicar que  les Naus del Cabanyal no podien albergar una escola de circ i es convertirien en un centre de producció d’arts escèniques, un espai connectat amb el Teatre El Musical, acabant així amb el nostre desig de convertir-les en un espai de circ.

Al gener de 2020, AVC i Apccv hem tornat a reunir-nos amb la Regidoria d’Acció Cultural, des d’on ens han explicat i aclarit aquesta publicació en premsa, i així decidim escriure aquest post sobre el que podria haver estat un espai de creació de les arts circenses, referent a tot l’esta espanyol. Malgrat trobar-nos decebudes per tot el temps i il·lusions invertides, ens alegrem de que les Naus formen part de la cultura i les arts escèniques valencianes. Aquest nou i ambiciós projecte es farà realitat al 2024.

Aquesta no és la primera vegada que les associacions de circ valencià inicien projectes amb les administracions per aconseguir espais de circ, al 2016 Donyet Ardit va treballar també per un espai a la ciutat d’Alacant (podeu llegir article) que tampoc no es va portar a termini.  Ens anima saber que altres projectes, com ara l’espai de Can Ribes, impulsat per l’associació APCIB , ha trobat el suport institucional de l’Ajuntament de Palma i es convertirà en un centre de circ. Per tot açò,  AVC i APCCV seguirem treballant per fer realitat el nostre projecte, en el qual hem treballat durant aquests anys, donant el nostre suport a la creació d’espais i centres de circ.